Vyberte položku Kategorie výsledku dle RIV

Audiovizuální tvorba A
Audiovizuální tvorba s lokálním přístupemA(L)
Audiovizuální tvorba se vzdáleným přístupemA(V)
Odborná kniha B
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize C
Článek ve sborníku D
Uspořádání (zorganizování) výstavy E
Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) F
Průmyslový vzorF/P
Užitný vzorF/U
Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) G
PrototypG/A
Funkční vzorekG/B
Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele) H
Výsledky promítnuté do právních předpisů a noremH/A
Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislatívní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovateleH/B
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správyH/C
Článek v odborném periodiku J
Kapitola v knize nebo článek ve sborníku (nerozlišováno v roce 1998)K
Uspořádání (zorganizování) konference M
Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem N
Uplatněná certifikovaná metodikaN/A
Léčebný postupN/B
Památkový postupN/C
Specializovaná mapa s odborným obsahemN/D
Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku O
Patent P
Software R
Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor S
Prototyp, poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), SW produkt, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a noremT
Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva V
Souhrnná výzkumná zprávaV/S
Výzkumná zpráva obsahující utajované informaceV/U
Uspořádání (zorganizování) workshopu W
Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno Z
PoloprovozZ/A
Ověřená technologieZ/B
OdrůdaZ/C
PlemenoZ/D

39 Kategorie výsledků dle RIV