Vyberte položku program

[Zobrazit filtry]

Filtr [Schovat]

Dle: Poskytovatel podpory

Vybraných je 0 položek z celkem 100. Vybráno všech 274 položek. Vybrat všechny položky typu programy, celkem 274. Zrušit výběr
AAZvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor
ABBezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem
BIProjekty pro státní správu
CARozvoj dopravní infrastruktury a její návaznost na transevropskou síť, inovace a transfery technologií pro dopravní sítě
CBHarmonizace podmínek pro rozvoj, bezpečnost a spolehlivost dopravy se zřetelem na začleňování ČR do mezinárodních struktur
CCOptimální funkce dopravy ve společnosti, nástroje strategického rozhodování, řešení mezioborových vztahů
CDTvorba systémových nástrojů státu pro odvětví telekomunikací a pošt k liberalizaci trhu a vstupu ČR do EU
CEOptimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj
CFRozvoj telekomunikačních sítí a služeb v podmínkách liberalizovaného tržního prostředí
CGPodpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
CIVeřejné zakázky ve výzkumu a vývoji pro potřeby státní správy MD 2006
DAVědeckodokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí. Propagace národní kultury v zahraničí
DBVýzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví
DCZpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů
DDVědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize
DEVýpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy
DFProgram aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
DGProgram na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
DMDlouhodobý výzkum a vědecké zhodnocení vývoje masmédií a audiovize v informační společnosti
EAPotenciál (Operační program Podnikání a inovace)
EBProsperita (Operační program Podnikání a inovace)
ECSpolupráce (Operační program Podnikání a inovace)
EDOperační program Výzkum a vývoj pro inovace
EEOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
EFOperační program výzkum, vývoj, vzdělávání
EPProgramy zahájené v r.1996
FAZvýšení exportní výkonnosti českého průmyslu
FBRozvoj center špičkových průmyslových výrobků a technologií
FCStrategické průmyslové technologie
FDProjektová konsorcia
FESTAVBA
FFPROGRES
FIIMPULS
FRTIP
FTTANDEM
FUVýzkum a vývoj pro racionální výrobu
FVTRIO
GAStandardní projekty
GBProjekty na podporu excelence v základním výzkumu
GCMezinárodní projekty
GDDoktorské granty
GEEurocores
GF"""LA granty"""
GJJuniorské granty
GKOstatní programy MK
GPPostdoktorandské granty
GSPodpora metodických center
GVKomplexní projekty
HAVýzkum ve sféře sociální politiky,zaměstnanosti a bezpečnosti práce (Program II.-Prioritní projekty)
HBMODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY
HCSociálně ekonomický výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2011
HRVýzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky, sociálních věcí, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
HSVýzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky,zaměstnanosti a bezpečnosti práce
HTVýzkum v oblasti sociální a rodinné politiky,konkurenceschopnosti a rovných příležitostí v zaměstnanosti,kvality a bezpečnosti pracovního prostředí a práce
CHVýzkumný program MD 2010 - 2015
IAGranty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR
IBProgram podpory cíleného výzkumu a vývoje
ICDoplňkové publikační granty
IDTEN34
IEGranty Interní grantové agentury MZe s počátkem řešení před rokem 1996
IFINFRA 1
IGInformační zdroje pro výzkum a vývoj
ININSTRUMENT
IPProgram podpory rozvoje přístrojového vybavení progresivních vědních oborů
ISFond rozvoje MŠMT
IZ(nic)
JAVýzkum a vývoj pro potřeby dozorného orgánu v oblasti kontroly dodržování zákazu nakládání s chemickými a biologickými zbraněmi
JBVýzkum bezpečnosti jaderných zařízení a radiační ochrany pro potřeby dozorného orgánu
JCVýzkum a vývoj pro potřeby SÚJB jako orgánu státního dozoru a státní správy v oblastech jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a kontroly dodržování zákazu nakládání s chemickými a biologickými zbraněmi
KANanotechnologie pro společnost
KJJuniorské badatelské grantové projekty
KKAktivita od 1996 do 1996
KSProgram rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy
KTPodpora projektů cíleného výzkumu II
KZZpřístupnění a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením informační společnosti
LAINGO
LBRozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje
LCCentra základního výzkumu
LDCOST CZ
LEEUPRO II
LFEUREKA CZ
LGINGO II
LHKONTAKT II
LIInformační zdroje pro výzkum a vývoj
LJGESHER/MOST
LKNÁVRAT
LLERC CZ
LMProjekty velkých infrastruktur pro VaVaI
LNVýzkumná centra
LONárodní program udržitelnosti I
LPZpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje
LQNárodní program udržitelnosti II
LRInformace - základ výzkumu
LSProjekty pro státní správu
LTINTER-EXCELLENCE
LZProgram podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje (LZ)
MDProgram dopravní infrastruktury
MEKONTAKT
MHMimoprogramový projekt MH
MIInformační systém výzkumu a vývoje

1 2 3 274 programy