Vyberte položku projekt (obecné informace o projektu)

[Zobrazit filtry]

Filtr [Schovat]

Dle: Název projektu česky

Dle: Anotace projektu česky

Dle: Kategorie VaV

Dle: Hodnoceni vysledku projektu

Dle: Identifikacni kod resortu - poskytovatele

Dle: Hlavní obor projektu

Dle: skupina

Dle: Má implementační plán

Dle: Program

Vybraných je 0 položek z celkem 100. Vybráno všech 45545 položek. Vybrat všechny položky typu projekty (obecné informace o projektech), celkem 45545. Zrušit výběr
Projekt
Hlavní příjemce
Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítíchReduction of security threats at optical networksVIVV - VývojFalseAttacks detection;optical networks;security;xPON;Network infrastructure;cyber security1756816003JA: Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Detekce peroxidových výbušninDetection of peroxide explosivesVIVV - VývojFalseExplosives;organic peroxides;hexamethylentriperoxiddiamine;triacetontriperoxide;GC-MS;LC-MS;molecular spectroscopy1765117651CB: Analytická chemie, separace
Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových datThe Development of Innovative Method for Detection of Crimes Within Road Transportation System Using Electronic Accident DataVIVV - VývojFalseroad traffic accident;EDR data;on-board unit;forensic science;motor vehicle;PCR;collision configuration;crash test1908119081JB: Senzory, čidla, měření a regulace
Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztokůComposite filters for radioactive wash-fluids purificationVIAP - Aplikovaný výzkumFalsecomposite filters;purification;desactivation;sorbents;radionuclides1447614476DL: Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
Automatizovaný panoramatický dohledový systém pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionechAutomated panoramic surveillance system for the safety of persons and property in sports stadiumsVIAP - Aplikovaný výzkumFalsesurveillance system;panoramic video capture;face detection and recognition;image processing1904616301JC: Počítačový hardware a software
Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ)The new generation of portal monitors to ensure the security of the populationVIAP - Aplikovaný výzkumFalsePlastic portal monitor;security;mass event;illegal transport;exposure;radiation protection2582122086DL: Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelemSafety of pressure cylinders in working conditions and the possibility of defusing pressure cylinders by shot throughVIAP - Aplikovaný výzkumFalsepressure cylinder;gas;explosion;fire;controlled destruction;uncontrolled destruction1191111911AQ: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Využití DNA polymorfismů typu CNV pro určení stupně příbuznosti osobApplication of DNA polymorphisms of the CNV type for determination of relatedness of individualsVIVV - VývojFalseforensic genetics;DNA polymorphisms;determination of relatedness of individuals;individual identification1870218702EB: Genetika a molekulární biologie
Robustní detekční systém s hyperspektrálním snímánímRobust Detection System with Hyperspectral SensorVIAP - Aplikovaný výzkumFalsetoxin;detection;robust method;hyperspectral imaging;platform;personel protection1698115180BH: Optika, masery a lasery
Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriíchFibre optic sensors for safety measurements in nuclear power plants during severe accidentsVIAP - Aplikovaný výzkumFalseLaser spectroscopy;laser frequency stabilization;fiber Bragg gratings.3579429402JB: Senzory, čidla, měření a regulace
Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií.Disposal of radiation-contaminated biomass after NPP accident-distribution, logistic of harvesting, exploring in biogas technol.VIAP - Aplikovaný výzkumFalseradioactivity;biogas plant;aquatic environment;constructed wetland;decontamination;contaminated plant biomass2543924135DL: Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého suchaProtection of critical infrastructure - water supply Želivka - from the effects of PPCPs and pesticides in conditions of droughtVIAP - Aplikovaný výzkumFalsewater supply Želivka;pesticides;PPCPs;water quality;raw water treatment .2783524173DJ: Znečištění a kontrola vody
Komplexní analýza a vizualizace heterogenních dat velkého rozsahuComplex Analysis and Visualization of Large-scale Heterogeneous DataVIVV - VývojFalseheterogeneous data analysis;similarity classification;event correlation;multidimensional visualization1394113941IN: Informatika
Dekontaminace sil a prostředků při podezření na výskyt rizikových a vysoce rizikových biologických agens - DEKOVRATDecontamination of forces and means in the case of suspicion for presence of hazardous and highly hazardous agents - DEKOVRATVIVV - VývojFalsedecontamination;first responders;biological agents;desinfection39963996EE: Mikrobiologie, virologie
Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČRMethodology for the forecast, early warning, and prevention of threats to Czech internal security from regional armed conflictsVIVV - VývojFalsearmed conflict;forecast model;security threats;prevention;internal security59655965AD: Politologie a politické vědy
Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounemSimulation of fire and smoke spreading inside critical infrastructure caused by accident or international aircraft attackVIAP - Aplikovaný výzkumFalsesmoke;spread of fumes;fire;numerical simulation2426920081BK: Mechanika tekutin
Dekontaminační technologie pro případ hrozby rozšíření nebezpečných chemických či biologických agens ve vnitřním ovzdušíDecontamination technology for case of threat of hazardous chemical and biological agens spread in indoor airVIAP - Aplikovaný výzkumFalseindustrial accident;air contamination;B-agens;terrorism;epidemic;decontamination technology;microwave heating2262518875DI: Znečištění a kontrola vzduchu
Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénuUse of advanced technology and olfactory abilities of dogs to increase efficiency of searching for missing persons in the fieldVIVV - VývojFalsepeople search;terrain;software;data analysis;coordination of search operation;search dog training;stress;heart rate99569956JW: Navigace, spojení, detekce a protiopatření
Identifikace vzniku radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách a systém klasifikace jejich závažnostiIdentification of radiation extraordinary events origin at nuclear power plants and classification system of their relevanceVIAP - Aplikovaný výzkumFalsenuclear safety;emergency preparedness;emergency action levels;radiation protection;accident management;emergency exposure1128711287JF: Jaderná energetika
BADROP - profilování benzínů a těkavých složek nelegálních drogBADROP - Profiling of gasoline and volatile components of illegal drugsVIVV - VývojFalsegasoline;GCxGC-TOF;drugs;fire accelerants;dogs to detect fire accelerants;volatile components of drugs1229312293CC: Organická chemie
Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem datSystems for measurement of artificial radioactivity in surface water bodies in case of a nuclear accidentVIAP - Aplikovaný výzkumFalseArtificial radioactivity;protection;natural environment;potable water sourcres;automated monitorng station;monitoring1377311755DJ: Znečištění a kontrola vody
Kassandra - mnohokamerový bezpečnostní skener podvozků vozidelKassandra - multi-camera vehicles´ undercarriage security scannerVIAP - Aplikovaný výzkumFalse3D surface reconstruction;image processing;pattern recognition;vehicle undercarriage scanner;multi-camera system83917378IN: Informatika
Zabezpečená brána pro internet věcí (SIoT)Secure Gateway for the Internet of Things (SIoT)VIAP - Aplikovaný výzkumFalseInternet of Things;IoT;Security;Networks;Sensors;Gateway1405814058IN: Informatika
Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státuSystem for centralized supervision of complex and large area objects of critical state infrastructureVIAP - Aplikovaný výzkumFalsesupervisory system;distributed sensing;scalability;optical fiber system1807215943JA: Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizikMore accurate prediction of radiological consequences of severe accidents at NPP aimed in identification of their risksVIAP - Aplikovaný výzkumFalseNuclear safety;Severe accidents;Code validation;Radiation protection;Accident management2745227452JF: Jaderná energetika
Digitalizace lidské pachové signatury pro aplikace v kriminalistice a v boji s mezinárodním terorismem.Digitization of the human scent signature for applications in the criminology and in a battle with the terrorismVIVV - VývojFalseDigital scent signature of humans;electronic identification of offenders;electronic database of scent signatures;olfactronics1554115541CB: Analytická chemie, separace
Výzkum nástrojů pro hodnocení kybernetické situace a podporu rozhodování CSIRT týmů při ochraně kritické infrastrukturyResearch of Tools for Cyber Situational Awareness and Decision Support of CSIRT Teams in Protection of Critical InfrastructureVIAP - Aplikovaný výzkumFalsesituational awareness;OODA;cyber attack;CSIRT;security incident;decision;active defense;critical infrastructure1285312853IN: Informatika
Vývoj moderních instrumentálních metod pro rychlou detekci a identifikaci vybraných B-agens a toxinůDevelopment of modern instrumental methods for rapid detection and identification of selected B-agents and toxinsVIVV - VývojFalseB-agents;toxins;rapid detection;electromigration techniques;capillary liquid chromatography;inactivation;MALDI-TOF1757117571CB: Analytická chemie, separace
Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složekTools and methods for video and image processing to improve effectivity of rescue and security services operationsVIVV - VývojFalseimage and video analysis;object detection;categorization;data mining;visualization2316523165IN: Informatika
Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastrukturSmart technical textiles for increasing the security of critical infrastructuresVIAP - Aplikovaný výzkumFalsesmart textiles;fiber sensor;non-electric variables sensing2409222157JB: Senzory, čidla, měření a regulace
Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)Adaptive control of data collection and analysis in high speed networks (FOKUS)VIVV - VývojFalseMonitoring;Cyber security;Feedback;400 Gbps Ethernet;Hardware;Lawful Interception2029315016IN: Informatika
Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů (TARZAN)Integrated platform for analysis of digital data from security incidentsVIVV - VývojFalsenetwork security;digital data analysis;cybercrime;machine learning;data mining1675616756JD: Využití počítačů, robotika a její aplikace
Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastrukturyResearch, development, testing and performance assessment of critical infrastructure partsVIAP - Aplikovaný výzkumFalsecritical infrastructure;KE projectile;proving ground;vehicle penetration;blast;protection level assessment;IED;CE warhead4561434071JN: Stavebnictví
Teroristická hrozba vyvolané chemické havárie a zranitelnost společnostiTerrorist threat of intentional chemical accidents and vulnerability of societyVIAP - Aplikovaný výzkumFalseenvironmnetal security;terrorism;major-accident hazards;dangerous substances;risk assessement81578157AQ: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Inteligentní textilie proti CBRN látkámSmart textile against CBRN agentsVIVV - VývojFalsesmart textile;composite;membrane;CBRN substances;nanofibers3765137651JI: Kompositní materiály
Balistické ochrany a zneschopňující prostředek pro ozbrojené bezpečnostní doprovody letadel PČRBallistic protection means and incapacitating device for Czech Police Air-marshalsVIVV - VývojFalseballistic protection;ballistic resistance;projectile;cartridge;terminal ballistics;optical incapacitating device89276598KA: Vojenství
Nové syntetické drogy - komplexní mezioborové výzkumné centrumNew synthetics drugs - complex interdisciplinary research centreVIVV - VývojFalsenew synthetic drugs;metabotites;toxiological screening and confirmation;high resolution mass spectometry4276141853CB: Analytická chemie, separace
Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZSApplied research in the field of the new generation of personal protective equipment for the demands of joint rescue serviceVIAP - Aplikovaný výzkumFalserespiratory system protection;personal protective equipment;filter-ventilation unit;positive pressure protective hook3516534217JR: Ostatní strojírenství
Bezpečnostní hologramy využívající kombinaci difrakce a interference světla ve vrstevnatém prostředí fólieSecurity holograms employing synergy of diffraction and interference of light in a stratified medium of a foilVIVV - VývojFalsedocument-protection devices;stratified media;surface-corrugated boundaries;thin-film interference;diffraction of light1343013430KA: Vojenství
Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. stoletíComprehensive Instrumental Methods for the Assessment of an Artwork's Authenticity, a Material Database of the 20th centuryVIVV - VývojFalseRaman spectroscopy;SEM-EDS;powder micro-XRD;non-invasive testing;material analysis;pigments;fake;Fine art2513125131CB: Analytická chemie, separace
MEHODIS - Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích centerMEHODIS - Information system for the analysis of erring operators in control roomsVIAP - Aplikovaný výzkumFalseErgonomics;Man-Machine Interaction;Human Factor;Human error;Work Organization27632763AQ: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
NOVÉ DETEKČNÍ PÁSKY KE ZJIŠTĚNÍ KAPALNÝCH AEROSOLŮ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A JINÝCH TOXICKÝCH SLOUČENINNew detection strips to detect liquid aerosols of CWA and other toxic compoundsVIAP - Aplikovaný výzkumFalseToxic compounds;liquid aerosols;flat carriers;CWA detection1203110585CB: Analytická chemie, separace
Adaptivní síťová filtrace kybernetických útoků typu (D)DoSAdaptive network filtering of (D)DoS attacksVIAP - Aplikovaný výzkumFalsecyber attacks;DoS;DDoS;filtering;modular system1306110957JC: Počítačový hardware a software
Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastrukturyStrategic infrastructure protective system detecting illegal acts intentionally affecting GNSS signalsVIAP - Aplikovaný výzkumFalseGNSS signal;localization of interference sources;spoofing;strategic infrastructure protective system;jamming1957119325JA: Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Detekce nesených improvizovaných výbušných systémůDetection of a carry improvised explosive devicesVIAP - Aplikovaný výzkumFalseimprovised Explosive Device;Magnetometer;Detection system98827529JB: Senzory, čidla, měření a regulace
Systém sběru a vykazování dat o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence v ČRSystem of data recording on the application of the institutes of a quasi-compulsory treatment and a security detention in the CRVIVV - VývojFalsequasi-compulsory treatment;security detention;registration system;serious crime;offender12821282AG: Právní vědy
Hardwarově akcelerovaná identifikace osob z videozáznamů s použitím hlubokého strojového učeníPerson recognition from video using accelerated hardware and deep learningVIAP - Aplikovaný výzkumFalseperson recognition;artificial intelligence;massive paralellism1386612020JA: Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Smart Camera - Dohledové centrum nové generaceSmart Camera - New Generation Monitoring CentreVIAP - Aplikovaný výzkumFalsemotion detection;object classification;tracking;forensic analysis;cameras;perimeter119728001IN: Informatika
Speciální nálože pro zvýšení efektivity zásahů jednotek HZSSpecial charges to increase the effectiveness of interventions of Fire Rescue unitsVIAP - Aplikovaný výzkumFalsepenetration charge;bulk for extinguishing agent;building fires;forest fires;charge of explosives1617911952AQ: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilůAccidental release of CNG from passenger vehiclesVIVV - VývojFalseCNG, pressure vessels, burning, accidental release, CFD47134713AQ: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státuGuidance for research organization protection against infringement of national economic securityVIAP - Aplikovaný výzkumFalseeconomic security;innovation;research and development;industrial espionage43684368AE: Řízení, správa a administrativa
Identifikace a metody ochrany měkkých cílů ČR před násilnými činy s rozpracováním systému včasného varováníIdentification and methods of protection of Czech soft targets against violent acts with elaboration of a warning systemVIAP - Aplikovaný výzkumFalsesoft targets;terrorism;warning system;security96447991AP: Městské, oblastní a dopravní plánování
Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních prvcích kritických infrastrukturDetection of security threats on the active components of critical infrastructuresVIVV - VývojFalseactive elements;network infrastructure;security;back-door79007900JC: Počítačový hardware a software
Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v nociAnalysis of visibility of transport infrastructure for safety increasing during night, sunrise and sunsetVIAP - Aplikovaný výzkumFalsepublic lighting;village;accidents;critical point;visibility on the roads97709770AQ: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Výzkum a vývoj zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stopResearch and development of the device for efficient searching and securing of dactyloscopic tracesVIAP - Aplikovaný výzkumFalsedactyloscopy;detection;UV-VIS spectroscopy42623788JA: Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČRStudy of traces of fire spread and flammability of vehicle components for Fire Rescue Service of the Czech RepublicVIVV - VývojFalsetraces of fire spread, material analysis, metal finishing32593259AQ: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vývoj nových metodik pro detekci biologických agens v oblastech souvisejících s dodržováním Úmluvy o zákazu biologických zbraníDevelopment of New Methodologies for Detection of Biological Agents in Area of Observance of the Biological Weapons ConventionVIVV - VývojFalsedetection;risk agents;biological agents;supervising activity;biological weapons;high-risk agents93679367EE: Mikrobiologie, virologie
Monitoring a analýza komunikace pro bezpečnostní dohled kritických energetických infrastrukturMonitoring and analysis of communication for security surveillance of critical energy infrastructureVIAP - Aplikovaný výzkumFalsesecurity;monitoring;SmartGrid;SCADA;ICS;power grid;threat detection;DPBA;IDS;artificial intelligence;machine learning2061215484IN: Informatika
Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry (AGK)Application of geopolymer composites as fire barriersVIVV - VývojFalseFire barrier;safety;geopolymer composite;surface coating99559955JI: Kompositní materiály
Analytický programový modul pro hodnocení odolnosti v reálném čase z hlediska konvergované bezpečnostiAn analitical software module for the real-time resilience evaluation from point of the converged securityVIAP - Aplikovaný výzkumFalseResilience;prediction;continuity management;physical and cyber security;information and event management;PSIM;SIEM1943114573JA: Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republikyPossibilities of detection of the extent and structure of secondary drug-related crime in the Czech RepublicVIVV - VývojFalsesecondary drug-related crime;certified method;police;statistical data;extent;structure19641964AG: Právní vědy
Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL pro potřeby PČRThe device development and its testing for detection, control, jamming and elimination of the dangerous UAVs which are not subject to registration by the Civil Aviation Authority for the Police of the Czech Republic purposeVHVV - VývojFalseUnmanned Aerial Vehicle;Electronic Support measures;Electronic countermeasures;Electronic warfare5690056900JA: Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Strategie řízení nápravy území po radiační haváriiRecovery Management Strategy for Affected Areas after Radiation EmergencyVHAP - Aplikovaný výzkumFalselate-phase recovery;optimization;radioactive waste;monitoring;communication;stakeholder involvement;environmental remediation;decontamination;nuclear accident2976729767JF: Jaderná energetika
Příprava kolekce standardů biologicky významných toxinů s podporou Evropské sitě laboratoiří biologické ochrany (European biodefence laboratory network)Preparation of the collection of biologically significant toxins with the support of European biological European biodefence laboratory networkVHAP - Aplikovaný výzkumFalsetoxin;collection1896118961EB: Genetika a molekulární biologie
Dekontaminace zraněných osobDeconatmination of injured personsVHVV - VývojFalsedecontamination;CBRN;Mass disater;injury;public health2995429954FP: Ostatní lékařské obory
Nové přístupy v diagnostice a terapii ozářených osobThe novel approaches in diagnostics and treatment of irradiated personnelVHVV - VývojFalseionizing radiation;biodosimetry;biomarkers;mass spectrometry;flow cytometry;growth factor;label-free;blood serum;PMBC;mouse;pig;leukaemia;lymphocyte popullation;acute radiation syndrom1558815588BO: Biofyzika
Inovace havarijní připravenosti pro zajištění havarijní odezvy v časné a střední fázi radiační havárie jaderných zařízeníEmergency preperadness inovation for emergency response in the early and intermediate phase of nuclear power plant radiation accidentsVHAP - Aplikovaný výzkumFalseemergency preparedness;emergency training;emergency response;training polygon;radiation accident;severe accident;monitoring;emerrgency responce facilities2371923719JF: Jaderná energetika
Speciální měřící zařízení pro určování struktury a tloušťky nehomogenních materiálůSpecial measuring device for assessment the structure and thickness of non-homogenous materialsVHVV - VývojFalseUltrawideband;Radar Sensor;Stepped Frequency Continuous Wave Radar;SAR - Synthetic Antenna Array97729772JB: Senzory, čidla, měření a regulace
Předcházení bezpečnostním rizikům vyvolaných extrémními meteorologickými jevy – jejich specifikace a inovace předpovědních a varovných systémů s ohledem na změny klimatuPrevention of security risks caused by extreme meteorological phenomena - their specification and innovation of forecasting and warning systems with respect to climate changeVHVV - VývojFalsemeteorology;hydrology;phenomena;forecast;warning;alert;climate;database;radar;satellite;nowcasting;thunderstorm;index;verification;limits1167811678DG: Vědy o atmosféře, meteorologie
Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochranyAnalysis of the threat of high-speed rail infrastructure by terrorist attacks and extremism, proposal for additional physical protection measuresVHAP - Aplikovaný výzkumFalsesecurity treats;Analysis;high-speed rail infrastructure;terrorist attacks;extremism;physical protection measures73067306AQ: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
BOSR – Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouzeBOSR – Balance sheet of capacity study regarding oil and petroleum products savings in state of oil shortageVHAP - Aplikovaný výzkumFalsebalance sheet of capacity study;crisis management;oil;petroleum products;state of oil shortage1267712677AH: Ekonomie
Vliv zákona o obětech trestných činů na změnu postavení obětiThe impact of the law on victims of crime to change position of the victimVHAP - Aplikovaný výzkumFalsevictims of crime;justice;security;impacts of crime;secondary victimization;process of compesation840840AO: Sociologie, demografie
Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikaceSampling of odor samples people by buccal swab and their use in distinguishing smell odor identification methodVHVV - VývojFalseProtection of the population;Odor identification;Buccal Swab25992599ED: Fyziologie
Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČRA system for analyzing image data for the Police of the Czech RepublicVHVV - VývojFalseImage and video Processing;Face recognition;Silhouette detection;License plate recognition;Superresolution1410514105JC: Počítačový hardware a software
Zabezpečení DNS serverů v ČRSecurity of DNS servers in the Czech RepublicVHAP - Aplikovaný výzkumFalseDNS;critical infrastructure protection;security;protection;Domain Name System;internet19661966IN: Informatika
Systém pro analýzu textových dat pro potřeby Policie ČRA System for Text Analysis for the needs of the Police of the Czech RepublicVHAP - Aplikovaný výzkumFalsenatural language processing;named entity recognition;relation extraction;summarization10101010IN: Informatika
Informační systém pro podporu posouzení rizika, územního plánování, havarijního plánování, organizace zásahu IZS a varování obyvatelstva v okolí produktovodů přepravujících nebezpečné látkyInformation System Supporting Risk Assessment, Land-use Planning, Emergency Planning, Organization of IRS Proceedings and Warning the Population in the Surroundings of Pipelines Carrying Hazardous MaterialsVHAP - Aplikovaný výzkumFalseEmergency Planning;Land-use Planning19501950AE: Řízení, správa a administrativa
Ohrožení prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných haváriiThreats to Critical Infrastructure Elements by Domino Effects of Major IncidentsVHAP - Aplikovaný výzkumFalseCritical Infrastructure Elements;Major Incidents19981998DN: Vliv životního prostředí na zdraví
Kategorizace hrozeb otevřené službě systému Galileo a opatření k jejich zmírněníCategorization of Threats to Open Service of Galileo System and Mitigation MeasuresVHAP - Aplikovaný výzkumFalseCategorization of Threats;Mitigation Measures26792679JW: Navigace, spojení, detekce a protiopatření
Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i pro poskytování zdravotní péče v běžném provozuAn Effective Triage System of Emergency Medical Care in Medical Emergencies Used Also Proving Health Care Under Normal CircumstancesVHAP - Aplikovaný výzkumFalseEmergency Medical Care;Proving Health Care31743174FI: Traumatologie a ortopedie
Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozuInfluence of Advertising Devices on the Road SafetyVHAP - Aplikovaný výzkumFalseAdvertising Devices;Road Safety15021502AP: Městské, oblastní a dopravní plánování
Ověření skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavůVerification of the Real Rock Mass Stress Field to Increase Safety in Anomalous Stress StatesVHAP - Aplikovaný výzkumFalseReal Rock Mass Stress Field;Anomalous Stress States31953195DE: Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Zařízení umožňující bezhlučné řezání nehomogenních materiálů pomocí laserového paprskuDevice Enabling Noiseless Cutting of Inhomogeneous Materials Using Laser BeamVHAP - Aplikovaný výzkumFalseNoiseless Cutting;Laser Beam32983298BH: Optika, masery a lasery
Regenerace vrtů - nové postupy cílené regenerace, monitoringu regenerace a preventivních systémů diagnózy stavu vrtůRegeneration of wells - new targeted regeneration processes, regeneration and monitoring systems, and preventive diagnosis of the state of wellsTHAP - Aplikovaný výzkumFalseregeneration wells- chemical and hydromechanical regeneration- diagnosis drilling- logging- TV inspection- hydrodynamic testing- hydrogeology- borehole yield changes- water chemistry changes92507400DJ: Znečištění a kontrola vody
Komplexní databáze a model pro stanovení emisí PAH z motorových vozidel a rozšíření modelu MEFAComplex database and model for assessment of PAHs emissions from motor vehicles and model MEFA upgradeTHAP - Aplikovaný výzkumFalseemissions- PAHs- vehicular traffic- emission model- health risk- emission factors- air quality54993299DI: Znečištění a kontrola vzduchu
Diagnostická souprava pro zjištění chemického poškození prostředí založená na buněčných kulturáchDiagnostic kit for the detection of chemical damage of the environment based on cell culturesTHAP - Aplikovaný výzkumFalsecell cultures- xenobiotics- warning system- biomarkers90405260DN: Vliv životního prostředí na zdraví
Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostuThe biochar addition effect to change the properties of compostTHAP - Aplikovaný výzkumFalsebiochar- compost- additives- improve procedures98095836GD: Hnojení, závlahy, zpracování půdy
Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništíchUtilization of markers for identification of origin of fuel in local boilersTHAP - Aplikovaný výzkumFalseMarkers- diagnostic ratios- effluent gas pipes- char- soot- local boilers68844130DI: Znečištění a kontrola vzduchu
Sofistikováná bezdrátová síť s prvky IoT pro ochranu rostlin a management vodyThe sophisticated wireless network with elements of IoT for plant protection and water managementTHAP - Aplikovaný výzkumFalseplant disease- irrigation- wireless net- IoT-148038323JA: Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Návrh principů a metod identifikace, dokumentace a ochrany klíčových habitatových objektů v hospodářských lesích jako prostředku k posílení jejich mimoprodukčních funkcíA proposal of principals and methods for identification, description and protection of key habitat objects in managed forests for enforcement of their noncomertial functionTHAP - Aplikovaný výzkumFalseHabitat trees- large dimension trees- dead wood- rare species- endangered species- red-listed species- conectivity- forest management- saproxylic biota99257940DO: Ochrana krajinných území
Vývoj nových materiálů a nové metodiky úpravy vod založené na ionexových membránáchNew materials and new methods for water treatment by ion exchange membranesTHAP - Aplikovaný výzkumFalsehomogenous ion exchange membrane- electrodialysis67245146DJ: Znečištění a kontrola vody
Nové impedimetrické biosensory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluaceNovel impedimetric biosensors for real-time groundwaters monitoring of trace xenobiotic contamination: design and evaluationTHAP - Aplikovaný výzkumFalseBiosensors, boron doped diamond- impedimetric sensors- diamond surface chemistry- ligation of sensing molecules- groundwater contamination- detection of xenobiotcs- impedance spectroscopy1407314073DJ: Znečištění a kontrola vody
Filtrační systémy s biokatalyticky aktivními nanovlákennými materiály pro úpravu vodyFiltration systems with biocatalytically active nanofiber materials for drinking water treatmentTHAP - Aplikovaný výzkumFalsenanofibers- water filtration- enzymatic degradation- endocrine disrupting chemicals85646842DJ: Znečištění a kontrola vody
Paralelizovaný reakčně-transportní model šíření kontaminace v podzemních vodáchParallelized reaction-transport model of contamination spread in groundwaterTHAP - Aplikovaný výzkumFalseenvironment- groundwater- pollutants- reaction-transport numerical simulation models- radioactive waste repository- High Performance Computing- symmetric multiprocessing- sensitivity analysis135989667DJ: Znečištění a kontrola vody
Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforuDevelopment of metodic-technical procedures, minimizing the impacts of forest management on the quality of groundwater as a result of the migration of excess reactive nitrogen and phosphorusTHAP - Aplikovaný výzkumFalseforest- groundwater- nitrate- ammonium ions- biological mineralization- forest management1545012150GK: Lesnictví
On-site termická dekontaminace nebezpečných tuhých odpadůOn-site thermal decontamination of hazardous solid wastesTHAP - Aplikovaný výzkumFalseremediation technologies- environmental burdens- hazardous wastes- thermal desorption- on-site- semi volatile organic compounds- persistent organic pollutants- microwave heating- electrical resistance heating94905680DK: Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
Aplikace membránových kontaktorů pro odstranění organických polutantů z odpadních proudůApplication of membrane contactors for the removal of organic pollutants from waste streamsTHAP - Aplikovaný výzkumFalseMembrane contactors- organic compounds separation- waste water treatment- chlorinated compounds- POPs- PAHs- ECDs112987558DJ: Znečištění a kontrola vody
Environmentálně šetrné resilientní bytové domyEnvironmentally friendly resilient residential buildingsTHAP - Aplikovaný výzkumFalseconstruction sector- climate change- mitigation- adaptation- carbon footprint- renewable energy sources- natural materials- industrializaiton- social housing- rain water- heat islands2267613601DI: Znečištění a kontrola vzduchu
Vývoj protokolu pro vysoce účinný proces odstraňování dusíku z odpadních a podzemních vod na bázi denitrifikačních exogenních substrátůProtocol development on highly effective nitrogen removal process from waste and underground water based on denitrification exogenous substratesTHAP - Aplikovaný výzkumFalseExternal organic substrate- denitrification- substrate collection- wastewater- wastewater treatment plant- underground water- molecular biology methods.1484911818DJ: Znečištění a kontrola vody
Hnojiva pro lesní hospodářstvíFertilizers for the forestryTHAP - Aplikovaný výzkumFalseFertilizer- forest soil- forest trees nutrition- forest tree nurseries- bare-rooted planting stock-166179260GD: Hnojení, závlahy, zpracování půdy

1 2 3 4 ... 455 456 45545 projekty (obecné informace o projektech)