projekt (obecné informace o projektu):

LH11013

175270545

MSM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

LH

(nic)

ZV - Základní výzkum

S-nitrosoglutathionreduktasa: klíčový enzym regulace metabolismu oxidu dusnatého v rostlinách a jeho funkce v odpovědi rostlin na stresové podmínky

S-nitrosoglutathione reductase: key regulatory enzyme of the metabolism of reactive nitrogen species in plant development and stress responses

Hlavním cílem projektu je detailní poznání úlohy S-nitrosylace, S-nitrosothiolů a S-nitrosoglutathionreduktasy v rostlinné odpovědi na stresové podněty a ve vývoji pathogenů pro šlechtění a transformaci rostlin se zvýšenou odolnost na stresové podmínky.

(nic)

(nic)

S-nitrosylation has emerged as a crucial redox-based reversible signaling mechanism in plant response to pathogenic challenge. The goal is to perform analysis of temporal and spatial modulation of S-nitrosothiols levels and expression of their catabolic enzymes as S-nitrosoglutathione reductase (GSNOR) during pathogenic infection in the cells and tissues of plants and pathogens. By a combination of biochemical, pharmacological and genetic approaches we will test the hypothesis on the relationship of S-nitrosothiol level and S-nitrosoglutathione reductase activity and plant resistance, as well as the role of S-nitrosothiols, protein S-nitrosylation and nitrosative stress in plant hypersensitive reaction and systemic response. Research will be performed on model systems including plants of high agronomical importance like tomato, lettuce and cucumber, and their relevant pathogens downy and powdery mildews. The obtained knowledge will be potentially applicable for plant genetic manipulation and breeding

(nic)

1. března 2011

31. prosince 2014

(nic)

(nic)

MSMT-6784/2013-311

2014-03-03

S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů

CE: Biochemie
EB: Genetika a molekulární biologie

nitric oxide reactive nitrogen species S-nitrosylation S-nitrosothiols S-nitrosoglutathione reductase nitrosative stress plant defense responses biotic stress abiotic stress

(nic)

V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Byla klonována a purifikována a charakterizována rekombinantní S-nitrosoglutathionreduktasa z rostlinného pathogena Phytophthora infestans. Byly zavedeny metody identifikace a kvantifikace S-nitrosylovaných proteinů v rostlinných vzorcích a byly získány nové poznatky o úloze S-nitrosylace rostlinných proteinů ve vývoji rostlin a jejich odpovědi na stresové podmínky.

Recombinant S-nitrosoglutathione reductase was purified from plant pathogen Phytophthora infestans and characterised. New methods of identification and quantification of S-nitrosylated protenis were optimized and new knowledge on the role of protein S-nitrosylation in plant growth and development and plant responses to stress conditions.

VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji

SMSM2011LH1

(nic)

3153

3153

1

0

0

5

5

DUU

(nic)

(nic)

ZBBKU

2015

2014

2015-07-02

CEP15-MSM-LH-U/01:1

Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

False

2011, 2012, 2013, 2014

Celkem 3153 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje všechny zdroje financování projektu včetně soukromého financování.
Účastník (v tis. Kč)Role2011201220132014
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení750803803797
Celkem po rocích750803803797
Celkem3153

Celkem 3153 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje účelové náklady projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role2011201220132014
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení750803803797
Celkem po rocích750803803797
Celkem3153

Celkem 0 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje informace o investičních nákladech projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role20132014
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení00
Celkem po rocích00
Celkem0

(nic)