projekt (obecné informace o projektu):

LH11013

187872049

MSM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

LH

LH - KONTAKT II
ZV - Základní výzkum

S-nitrosoglutathionreduktasa: klíčový enzym regulace metabolismu oxidu dusnatého v rostlinách a jeho funkce v odpovědi rostlin na stresové podmínky

S-nitrosoglutathione reductase: key regulatory enzyme of the metabolism of reactive nitrogen species in plant development and stress responses

Hlavním cílem projektu je detailní poznání úlohy S-nitrosylace, S-nitrosothiolů a S-nitrosoglutathionreduktasy v rostlinné odpovědi na stresové podněty a ve vývoji pathogenů pro šlechtění a transformaci rostlin se zvýšenou odolnost na stresové podmínky.

(nic)

(nic)

S-nitrosylation has emerged as a crucial redox-based reversible signaling mechanism in plant response to pathogenic challenge. The goal is to perform analysis of temporal and spatial modulation of S-nitrosothiols levels and expression of their catabolicenzymes as S-nitrosoglutathione reductase (GSNOR) during pathogenic infection in the cells and tissues of plants and pathogens. By a combination of biochemical, pharmacological and genetic approaches we will test the hypothesis on the relationship of S-nitrosothiol level and S-nitrosoglutathione reductase activity and plant resistance, as well as the role of S-nitrosothiols, protein S-nitrosylation and nitrosative stress in plant hypersensitive reaction and systemic response. Research will be performedon model systems including plants of high agronomical importance like tomato, lettuce and cucumber, and their relevant pathogens downy and powdery mildews. The obtained knowledge will be potentially applicable for plant genetic manipulation and breeding

(nic)

1. března 2011

31. prosince 2014

(nic)

(nic)

MSMT-6784/2013-311

2014-03-03

S

CE: Biochemie
EB: Genetika a molekulární biologie

nitric oxide reactive nitrogen species S-nitrosylation S-nitrosothiols S-nitrosoglutathione reductase nitrosative stress plant defense responses biotic stress abiotic stress

(nic)

V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Byla klonována a purifikována a charakterizována rekombinantní S-nitrosoglutathionreduktasa z rostlinného pathogena Phytophthora infestans. Byly zavedeny metody identifikace a kvantifikace S-nitrosylovaných proteinů v rostlinných vzorcích a byly získány?

Recombinant S-nitrosoglutathione reductase was purified from plant pathogen Phytophthora infestans and characterised. New methods of identification and quantification of S-nitrosylated protenis were optimized and new knowledge on the role of protein S-nitrosylation in plant growth and development and plant responses to stress conditions.

VS

SMSM2011LH1

(nic)

3153

3153

0

0

0

7

7

U

(nic)

(nic)

ZBBKU

2015

(nic)

2015-07-02

CEP15-MSM-LH-U/01:1

Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

'abiot':194B 'activ':107 'agronom':144 'analysi':46 'applic':165 'approach':88 'base':31 'biochem':84 'biotic':192B 'breed':171 'catabolicenzym':61 'cell':73 'challeng':40 'combin':82 'crucial':28 'cucumb':150 'defens':190B 'develop':17A 'downi':155 'emerg':25 'enzym':7A 'express':58 'genet':87,168 'goal':42 'gsnor':67 'high':143 'hypersensit':129 'hypothesi':93 'import':145 'includ':140 'infect':70 'key':5A 'knowledg':161 'lettuc':148 'level':56,101 'like':146 'manipul':169 'mechan':34 'metabol':10A 'mildew':158 'model':138 'modul':51 'nitric':172B 'nitrogen':13A,175B 'nitros':125,187B 'nitrosoglutathion':3A,65,105,185B 'nitrosothiol':55,100,119,182B 'nitrosyl':23,123,179B 'obtain':160 'oxid':173B 'pathogen':39,69,79,154 'perform':45 'performedon':137 'pharmacolog':85 'plant':16A,36,77,109,128,141,167,189B 'potenti':164 'powderi':157 'protein':120 'reaction':130 'reactiv':12A,174B 'redox':30 'redox-bas':29 'reductas':4A,66,106,186B 'regulatori':6A 'relationship':96 'relev':153 'research':134 'resist':110 'respons':20A,37,133,191B 'revers':32 'role':115 's-nitrosoglutathion':1A,63,103,183B 's-nitrosothiol':53,98,117,180B 's-nitrosyl':21,121,177B 'signal':33 'spatial':50 'speci':14A,176B 'stress':19A,126,188B,193B,195B 'system':132,139 'tempor':48 'test':91 'tissu':75 'tomato':147 'well':112

False

2011, 2012, 2013, 2014

Celkem 3153 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje všechny zdroje financování projektu včetně soukromého financování.
Účastník (v tis. Kč)Role2011201220132014
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení750803803797
Celkem po rocích750803803797
Celkem3153

Celkem 3153 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje účelové náklady projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role2011201220132014
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení750803803797
Celkem po rocích750803803797
Celkem3153

Celkem 0 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje informace o investičních nákladech projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role20132014
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení00
Celkem po rocích00
Celkem0

Dočasně omezeno na max 100 záznamů. Zobrazit vše
Kód výsledkuTyp výsledkuNázevPředkladatelOrganizační jednotka předkladateleSeznam řešitelůObor CEP
RIV/61989592:15310/13:33147684!RIV14-MSM-15310___J Článek v odborném periodiku Nitric oxide and reactive oxygen species regulate the accumulation of heat shock proteins in tomato leaves in response to heat shock and pathogen infectionUniverzita Palackého v OlomouciJana Piterková (2038269), Lenka Luhová (2025167), Barbora Mieslerová (5443652), Aleš Lebeda (8054312), Marek Petřivalský (5208564)CE: Biochemie
RIV/61989592:15310/13:33147735!RIV14-MSM-15310___J Článek v odborném periodiku S-nitrosoglutathionereduktasa: klíčový enzym regulace S-nitrosylaceUniverzita Palackého v OlomouciLucie Kubienová (7878826), Tereza Tichá (4898869), Jana Jahnová (6126367), Lenka Luhová (2025167), Marek Petřivalský (5208564)CE: Biochemie
RIV/61989592:15310/13:33147734!RIV15-MSM-15310___J Článek v odborném periodiku Structural and functional characterization of a plant S-nitrosoglutathione reductase from Solanum lycopersicumUniverzita Palackého v OlomouciLucie Kubienová (7878826), David Kopečný (7905785), Martina Kopečná (4670787), Jana Skopalová (2670003), Marek Šebela (9708790), Milan Navrátil (4473566), Lenka Luhová (2025167), Marek Petřivalský (5208564)CE: Biochemie
RIV/61989592:15310/14:33151817!RIV15-MSM-15310___J Článek v odborném periodiku Effect of abiotic stress stimuli on S?nitrosoglutathione reductase in plantsUniverzita Palackého v OlomouciLucie Kubienová (7878826), Tereza Tichá (4898869), Jana Jahnová (6126367), Lenka Luhová (2025167), Barbora Mieslerová (5443652), Marek Petřivalský (5208564)CE: Biochemie
RIV/61989592:15310/14:33150832!RIV15-MSM-15310___J Článek v odborném periodiku Resistance mechanisms of wild tomato germplasm to infection of Oidium neolycopersiciUniverzita Palackého v OlomouciAleš Lebeda (8054312), Barbora Mieslerová (5443652), Marek Petřivalský (5208564), Lenka Luhová (2025167), Martina Špundová (9153330), Michaela Sedlářová (1301411), Vladimíra Nožková (4276582)GF: Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin