projekt (obecné informace o projektu):

TE02000202

190538782

TA0 Technologická agentura České republiky

TE

AP - Aplikovaný výzkum

Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat

Advanced sensors and sensor data processing methods

Centrum kompetence Pokročilých senzorů je sdružením českých výrobců senzorů a senzorových systémů a výzkumných institucí. Centrum vyvine pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat pro široké spektrum průmyslových aplikací. Aplikace zahrnují pokročilé senzory a metody pro navigaci v oblasti letectví a kosmonautiky i na železnici a senzory pro monitorování strukturního stavu budov. Cílem centra je vyvíjet pokročilá senzorová řešení až po úroveň funkčních vzorků.

(nic)

(nic)

The Competence Centre of Advanced Sensors is an association of Czech sensor and sensing systems manufacturers and research institutes. The centre will develop advanced sensors and methods for sensor data processing for wide area of industrial applications. The applications comprise advanced sensors and methods for navigation in aerospace and railway and sensor technologies for building health monitoring. The objective is developing advanced sensor solutions up to the level of functional samples.

(nic)

1. ledna 2014

31. prosince 2019

(nic)

(nic)

2014TE02000202

2015-02-17

C

JS: Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví

MEMS Inertial Sensors, Gyroscope, Fibre Optics Sensors, Magnetic sensors, Advanced control, Advanced Calibration, Building Health monitoring, Safe odometry

(nic)

(nic)

(nic)

(nic)

VS

STA02014CK

(nic)

180047

122297

1

0

7

2

2

B

(nic)

(nic)

ZBB

2016

(nic)

2016-04-06

CEP16-TA0-TE-R/03:3

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

'advanc':1A,12,31,48,69,88B,90B 'aerospac':55 'applic':44,46 'area':41 'associ':16 'build':62,92B 'calibr':91B 'centr':10,28 'compet':9 'compris':47 'control':89B 'czech':18 'data':5A,37 'develop':30,68 'fibr':83B 'function':77 'gyroscop':82B 'health':63,93B 'industri':43 'inerti':80B 'institut':26 'level':75 'magnet':86B 'manufactur':23 'mem':79B 'method':7A,34,51 'monitor':64,94B 'navig':53 'object':66 'odometri':96B 'optic':84B 'process':6A,38 'railway':57 'research':25 'safe':95B 'sampl':78 'sens':21 'sensor':2A,4A,13,19,32,36,49,59,70,81B,85B,87B 'solut':71 'system':22 'technolog':60 'wide':40

False

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Celkem 180045 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje všechny zdroje financování projektu včetně soukromého financování.

Celkem 122299 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje účelové náklady projektu.

Celkem 0 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje informace o investičních nákladech projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role20142015
Honeywell International s.r.o.Další účastník projektu00
LESIKAR, a.s.Další účastník projektu00
AŽD Praha s.r.o.Další účastník projektu00
SAFIBRA, s.r.o.Další účastník projektu00
SQS Vláknová optika a.s.Další účastník projektu00
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíDalší účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení00
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných vědDalší účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení00
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnickáPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení00
Celkem po rocích00
Celkem0

Dočasně omezeno na max 100 záznamů. Zobrazit vše
Kód výsledkuTyp výsledkuNázevPředkladatelOrganizační jednotka předkladateleSeznam řešitelůObor CEP
RIV/49777513:23520/14:43923269!RIV15-TA0-23520___D Článek ve sborníku Nonlinear analysis of position estimate in global navigation satellite systemsZápadočeská univerzita v PlzniIvo Punčochář (2848716), Jan Škach (4076869), Miroslav Šimandl (5446937), Ladislav Král (3796884)BC: Teorie a systémy řízení