projekt (obecné informace o projektu):

7AMB12AR027

184536569

MSM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7A

ZV - Základní výzkum

Interakce signálních drah extracelulárního ATP, oxidu dusnatého a rostlinných hormonů při regulaci růstu a vývoje rostlin

The Crosstalk between Extracellular ATP, Nitric Oxide and Plant Hormones in the Control of Plant Growth and Development

Hlavním cílem projektu je detailní objasnění účasti a funkce oxidu dusnatého a dalších reaktivních forem dusíku a kyslíku v signálních drahách extracelulárního ATP a dalších fytohormonů v regulaci procesů růstu a vývoje rostlin, s použitím vybraných experimentálních modelů jako klíčení semen a vývoj semenáčků, klíčení pylových zrn a kultur rostlinných buněk, a použití nových znalostí na objasnění úlohy NO v signálních mechanismech, obranné odpovědi a získání rezistence rostlin na napadení patogeny s využitím modelového pathosystému Oidium neolycopersici - Solanum spp.

(nic)

(nic)

The aim of the project is to elucidate in detail the involvement and functions of nitric oxide and other reactive nitrogen and oxygen species in signalling pathways of extracellular ATP and other phytohormones in the regulation of growth and developmentprocesses of plants, with use of selected experimental models like seed germination and seedling growth, germination of pollen grains and cultures of plant cells, and to further utilize new knowledge in the elucidation of the function of NO in signallingpathways, defence response and resistance acquirement of plant attacked by pathogens using a model pathosystem Oidium neolycopersici ? Solanum spp.

(nic)

1. ledna 2012

31. prosince 2013

(nic)

(nic)

MSMT-2957/2012-36

2013-02-18

S

CE: Biochemie
EB: Genetika a molekulární biologie
ED: Fyziologie

Extracellular ATP; nitric oxide; reactive nitrogen and oxygen species; redox signalling; abscisic acid; plant development; germination; pollen; cell culture

(nic)

U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory

Projekt je realizován v rámci Aktivity MOBILITY, jejímž hlavním cílem je navázání a prohlubování kontaktů se zahraničními výzkumnými institucemi. Neprobíhá tedy kontrola dílčích výstupů projektu prostřednictvím hodnotící komise, avšak je kontrolována sp?

This project is being realized in the framework of the MOBILITY Activity that aims primarily on establishing and strenghtening ties with foreign research institutions. The control of particular outputs is not implemented by the evalution committee, but the correctness of allocated finances and the adequacy of their use are checked.

RP

(nic)

FP6-2002-Mobility-12

320

320

0

0

0

0

0

U

(nic)

(nic)

ZKU

2014

(nic)

2014-06-30

CEP14-MSM-7A-U/01:1

Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

'abscis':127B 'acid':128B 'acquir':102 'aim':20 'atp':5A,48,117B 'attack':105 'cell':81,133B 'control':13A 'crosstalk':2A 'cultur':78,134B 'defenc':98 'detail':28 'develop':18A,130B 'developmentprocess':58 'elucid':26,90 'experiment':65 'extracellular':4A,47,116B 'function':32,93 'germin':69,73,131B 'grain':76 'growth':16A,56,72 'hormon':10A 'involv':30 'knowledg':87 'like':67 'model':66,110 'neolycopersici':113 'new':86 'nitric':6A,34,118B 'nitrogen':39,121B 'oidium':112 'oxid':7A,35,119B 'oxygen':41,123B 'pathogen':107 'pathosystem':111 'pathway':45 'phytohormon':51 'plant':9A,15A,60,80,104,129B 'pollen':75,132B 'project':23 'reactiv':38,120B 'redox':125B 'regul':54 'resist':101 'respons':99 'seed':68 'seedl':71 'select':64 'signal':44,126B 'signallingpathway':97 'solanum':114 'speci':42,124B 'spp':115 'use':62,108 'util':85

False

2012, 2013

Celkem 320 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje všechny zdroje financování projektu včetně soukromého financování.
Účastník (v tis. Kč)Role20122013
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení160160
Celkem po rocích160160
Celkem320

Celkem 320 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje účelové náklady projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role20122013
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení160160
Celkem po rocích160160
Celkem320

Celkem 0 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje informace o investičních nákladech projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role2013
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení0
Celkem po rocích0
Celkem0

(nic)

(nic)