projekt (obecné informace o projektu):

GAP501/12/0590

190546476

GA0 Grantová agentura České republiky

GA

ZV - Základní výzkum

Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce

Characterisation of processes involved in induction of plant resistance to pathogens using elicitins with altered ability to trigger defence reaction

Projekt je zaměřen na hlubší poznání mechanismům obranné reakce rostlin na biotický stres vyvolaný houbovými infekcemi, včetně úlohy reaktivních forem kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) v odpovědi na elicitory patogenů. Experimenty budou realizovány na modelových rostlinách s významem pro zemědělství, rajčeti (Solanum spp.) a tabáku (N. tabacum). Hlavním cílem projektu je charakterizace raných a pozdních fází rostlinné odpovědi vyvolané elicitory oligandrinem, kryptogeiny a jeho mutanty, které budou potenciálně prakticky využitelné pro manipulace a šlechtění rostlin se zvýšenou resistencí. Budou navrženy a připraveny mutanty elicitoru kryptogeinu s pozměněnou schopností indukovat produkci ROS a RNS a buněčnou smrt rostlin, a sledovány regulační mechanismy tvorby ROS a RNS a spojené s nitrosativním stresem v hypersensitivní odpovědi. Interakce ROS a RNS s dalšími signálními drahami bude studována v časné i pozdní fázi odpovědi rostlin na elicitory, stejně jako jejich úloha v lokální a systémové odpovědi na elicitory a infekci patogeny s využitím sledování exprese obranných genů a proteinů.

(nic)

(nic)

The project aims to increase understanding of mechanisms of plant defence to biotic stress caused by fungal infection, including reactive oxygen (ROS) and nitrogen species (RNS) in response to pathogen elicitors. It will be performed on model plants of agricultural importance, tomato (Solanum spp.) and tobacco (N. tabacum). The overall goal is to characterize early and late phases in plant defence evoked by elicitors oligandrin, cryptogein and its mutants, which would be of potential practical relevancefor plant manipulation and breeding for increased resistance. We will design and study mutant forms of cryptogein elicitor with altered capacity to induce ROS and RNS production and plant cell death, and address regulatory mechanisms of ROS and RNS production and associated nitrosative stress in hypersensitive response. The cross-talk of ROS and RNS with other signalling pathways will be studied during early and late response of plants to elicitors, as well as their role in local and systemic responsesto elicitors and pathogen by analysis of expression of defence genes and proteins.

(nic)

1. ledna 2012

31. prosince 2016

(nic)

(nic)

P501-12-0590

2015-04-20

S

CE: Biochemie
EB: Genetika a molekulární biologie

plant defence fungal pathogens elicitins oligandrin cryptogein reactive oxygen and nitrogen species

(nic)

(nic)

(nic)

(nic)

VS

SGA02012GA-ST

(nic)

5890

5890

1

0

1

9

9

K

(nic)

(nic)

ZBBBK

2016

(nic)

2016-04-26

CEP16-GA0-GA-R/02:2

Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

'abil':16A 'address':128 'agricultur':60 'aim':23 'alter':15A,115 'analysi':181 'associ':137 'biotic':33 'breed':100 'capac':116 'caus':35 'cell':125 'character':74 'characteris':1A 'cross':145 'cross-talk':144 'cryptogein':86,112,195B 'death':126 'defenc':19A,31,81,185,190B 'design':106 'earli':75,159 'elicitin':13A,193B 'elicitor':51,84,113,166,177 'evok':82 'express':183 'form':110 'fungal':37,191B 'gene':186 'goal':71 'hypersensit':141 'import':61 'includ':39 'increas':25,102 'induc':118 'induct':6A 'infect':38 'involv':4A 'late':77,161 'local':173 'manipul':98 'mechan':28,130 'model':57 'mutant':89,109 'n':67 'nitrogen':44,199B 'nitros':138 'oligandrin':85,194B 'overal':70 'oxygen':41,197B 'pathogen':11A,50,179,192B 'pathway':154 'perform':55 'phase':78 'plant':8A,30,58,80,97,124,164,189B 'potenti':94 'practic':95 'process':3A 'product':122,135 'project':22 'protein':188 'reaction':20A 'reactiv':40,196B 'regulatori':129 'relevancefor':96 'resist':9A,103 'respons':48,142,162 'responsesto':176 'rns':46,121,134,150 'role':171 'ros':42,119,132,148 'signal':153 'solanum':63 'speci':45,200B 'spp':64 'stress':34,139 'studi':108,157 'system':175 'tabacum':68 'talk':146 'tobacco':66 'tomato':62 'trigger':18A 'understand':26 'use':12A 'well':168 'would':91

False

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Celkem 5890 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje všechny zdroje financování projektu včetně soukromého financování.
Účastník (v tis. Kč)Role20122013201420152016
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakultaDalší účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení6717086976970
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení7688028027450
Celkem po rocích14391510149914420
Celkem5890

Celkem 5890 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje účelové náklady projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role20122013201420152016
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakultaDalší účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení6717086976970
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení7688028027450
Celkem po rocích14391510149914420
Celkem5890

Celkem 0 tis. Kč
Tato tabulka obsahuje informace o investičních nákladech projektu.
Účastník (v tis. Kč)Role201320142015
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakultaDalší účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení000
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakultaPříjemce / Organizační jednotka garantující řešení000
Celkem po rocích000
Celkem0

Dočasně omezeno na max 100 záznamů. Zobrazit vše
Kód výsledkuTyp výsledkuNázevPředkladatelOrganizační jednotka předkladateleSeznam řešitelůObor CEP
RIV/61989592:15310/13:33147737!RIV14-GA0-15310___J Článek v odborném periodiku Biologické funkce a význam S-nitrosace proteinůUniverzita Palackého v OlomouciJana Jahnová (6126367), Tereza Tichá (4898869), Lucie Kubienová (7878826), Lenka Luhová (2025167), Marek Petřivalský (5208564)CE: Biochemie
RIV/61989592:15310/13:33147705!RIV14-GA0-15310___J Článek v odborném periodiku Effect of Extreme Temperatures on Powdery Mildew Development and Hsp70 Induction in Tomato and Wild Solanum spp.Univerzita Palackého v OlomouciLucie Kubienová (7878826), Michaela Sedlářová (1301411), Jana Piterková (2038269), Lenka Luhová (2025167), Barbora Mieslerová (5443652), Aleš Lebeda (8054312), Milan Navrátil (4473566), Marek Petřivalský (5208564)CE: Biochemie
RIV/00216224:14310/13:00066829!RIV14-GA0-14310___J Článek v odborném periodiku Elucidation of signaling molecules involved in ergosterol perception in tobaccoMasarykova univerzitaKateřina Dadáková (4923413), Jitka Klempová (9107096), Jan Lochman (9713050), Tomáš Kašparovský (1217860)CE: Biochemie
RIV/61989592:15310/14:33151822!RIV15-GA0-15310___J Článek v odborném periodiku Dynamic changes in the subcellular distribution of the tobacco ROS-producing enzyme RBOHD in response to the oomycete elicitor cryptogeinUniverzita Palackého v OlomouciPavla Moricová (5540496)CE: Biochemie
RIV/00216224:14310/14:00074439!RIV15-GA0-14310___J Článek v odborném periodiku Elicitins: Key Molecules in Plant - Pathogen InteractionsMasarykova univerzitaJan Lochman (9713050), Tomáš Kašparovský (1217860)CE: Biochemie
RIV/61989592:15310/14:33151818!RIV15-GA0-15310___J Článek v odborném periodiku Elicitiny: klíčové molekuly interakcí rostlin a patogenůUniverzita Palackého v OlomouciPavla Moricová (5540496), Lenka Luhová (2025167), Marek Petřivalský (5208564)CE: Biochemie
RIV/61989592:15310/14:33150832!RIV15-MSM-15310___J Článek v odborném periodiku Resistance mechanisms of wild tomato germplasm to infection of Oidium neolycopersiciUniverzita Palackého v OlomouciAleš Lebeda (8054312), Barbora Mieslerová (5443652), Marek Petřivalský (5208564), Lenka Luhová (2025167), Martina Špundová (9153330), Michaela Sedlářová (1301411), Vladimíra Nožková (4276582)GF: Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin