projekt (finanční údaje za projekt):

TE02000202

2014

21504

14958