projekt (finanční údaje za projekt):

TE02000202

2015

29680

20561

(nic)

(nic)