projekt (finanční údaje za projekt):

TE02000202

2016

32222

21993