projekt (finanční údaje za projekt):

TE02000202

2017

32208

21907

(nic)

(nic)