projekt (finanční údaje za projekt):

TE02000202

2018

32217

21513