projekt (finanční údaje za projekt):

TE02000202

2018

32217

21513

(nic)

(nic)