projekt (finanční údaje za projekt):

TE02000202

2019

32217

21365

(nic)

(nic)