projekt (obecné informace o účastníkovi):

TE02000202

2014

Další účastník projektu
AŽD Praha s.r.o.